Anbefalinger

Læge og klovn Patch Adams anbefaler GO ON

 

Patch Adams anbefaling 21.2.13

Patch og Hyltehut 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zara  “GO ON is a game that if played repeatedly has the potential to greatly enhance the social skills of children, stir their curiosity and increase their creativity. The reception the game got in NWFP Pakistan was certainly remarkable“.

Children gain confidence

The game is creative and interesting

Children learn to be part of a group and play as a group

Children feel motivated to win and show perform as well as possible

Children enjoy the game from start to finish

It was a chance to forget their sadness (both children and spectators said this)

This was the first time since the disaster there was an activity that “brought happiness” to all the groups of the community i.e. both for the adults to watch and the children to participate in.

Children demand to have the game available at the PSP centres

They learned how to make others understand them through acting.

Zara Sejberg, Psykolog, Dansk Røde Kors.

 

O

Det har været med stor fornøjelse, at jeg har stiftet bekendtskab med GO ON spillet. Spillet er sjovt og som idrætslærer er jeg især begejstret for spillets størrelse og teaterdelen, der giver børnene mulighed for en kropslig udfoldelse, som adskiller sig fra spil, jeg ellers kender. Samtidig ser jeg store gevinster ved, at man er inddelt i hold, da det dels fordre samarbejde og at man tager ansvar for hinanden, og dels flytter det fokus væk fra den enkelte og hen på holdet, hvilket, jeg har oplevet, er en fordel for især usikre børn, som ellers ikke bryder sig om at være i centrum.

Søren Borup Krogsgaard, idrætslærer

 

grøn kasse fra afda4

Et stort indsatsområde i Helles arbejde i børneonkologisk afdeling er hendes arbejde medmestrings-kasser. På baggrund af hendes erfaringer fra og vidensudveksling med andre tilsvarende afdelinger specielt i USA, fik Helle ideen til at fremstille mestrings-kasser. Disser kasser er tænkt som et pædagogisk redskab til brug for læger og plejepersonale, således at børnene på en pædagogisk og aldersvarende måde kan informeres sufficient om forestående procedurer og behandlinger. Helle har lagt et helt formidabelt, grundigt og kreativt arbejde i disse kasser, hun har været dygtig til at trække på andres viden, ideer og kompetencer således at der er blevet anvendt mange forskellige pædagogiske virkemidler. Kasserne fremstår i dag som uhyre anvendelige til deres formål og der vil være god mening i at anvende disse kasser på tilsvarende afdelinger i såvel indland som udland, eller i det hele taget hvor børn er indlagt eller i et behandlingsforløb.

Vi er på børneonkologisk afdeling A4, Skejby Sygehus meget stolte af at arbejdet med mestrings-kasserne udspringer herfra.

Laila von der Maase Afdelingssygeplejerske

 

Anette får Cornelia Prisen

I 2009 modtager Anette Lybech Cornelia prisen, for sit arbejde med børnene i Skadestuen på Århus Universitetshospital. Cornelia prisen, er en pris, der tildeles en sygeplejerske på Århus kommunehospital, som anerkendelse for en væsentlig indsats indenfor klinisk sygepleje, ledelse, uddannelse, udvikling eller forskning.

Anette får prisen for sin ekstraordinære indsats der har bidraget til en markant forbedring af forløbet for børnene i skadestuen. Anette har været med til at få personalet til at se skadestuen fra et børneperspektiv, når børn modtages og behandles.

Aarhus Stifttidende