Virksomhedsfakta

Klodelogo_fri

SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

      

GO ON GAME Aps ejes af Helle Tholstrup og Anette Lybech, firmaet blev oprettet i 2009 med hjælp og vejledning fra advokat firmaet Gorrissen Federspiel.

GO ON GAME er etableret ud fra socialøkonomiske principper. I et større perspektiv betyder det, at GO ON GAME, med deres produkter, søger at skabe nye velfærdsløsninger og dermed samfundsøkonomisk gevinst. I virksomheds regi betyder det socialøkonomiske, at virksomhedens profit geninvesteres i virksomheden.

Kendetegn ved socialøkonomiske virksomheder

  • Samfundsnyttigt formål: Socialøkonomiske virksomheder arbejder for at fremme et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål. Det kan være alt fra beskæftigelse af udsatte grupper, børnepasning, uddannelse, pleje af ældre og miljøfremmende formål

  • Egenindtjening: Socialøkonomiske virksomheder får hele eller dele af deres indtjening gennem salg af produkter eller ydelser. Man kan dog supplere dette med tilskud fra puljer eller fonde

  • Geninvestering: Et eventuelt overskud geninvesteres i formålet eller i udviklingen af virksomheden, og der er fuld gennemsigtighed med, hvad der sker med fortjenesten

  • Organisatorisk uafhængig: Socialøkonomiske virksomheder er organisatorisk uafhængige af den offentlige sektor. Det betyder, at de har retten til at oprette og nedlægge sig selv

For yderligere information se: www.socialokonomi.dk