Hvem er vi

 2012-09-15 15.07.16

 

Kvinderne bag idèen

 

Vi er to initiativtagere bag firmaet GO ON GAME: Hospitalspædagog Helle Tholstrup og børnesygeplejerske Anette Lybech, begge med mange års erfaring med og indsigt i børns kritiske livssituationer.

 

Sygeplejerske Anette Lybech

Jeg har gennem mange år arbejdet som børnesygeplejerske, først på A4 børnekræftafdeling på Skejby Sygehus, siden på A5 børneintensivafdeling og i børnepsykiatrien.  I min sygepleje har jeg altid været optaget af og arbejdet med at støtte patienterne og deres pårørende i at klare sig igennem – det vil sige MESTRE – deres vanskelige livssituation.

Fra 2007 til februar 2013 har jeg arbejdet i skadestuen på Århus Sygehus, hvor jeg har haft særlig fokus på børnene gennem projektet Skadestuen i børnehøjde. Et arbejde jeg har modtaget Århus Sygehus Cornelia pris for. Jeg har desuden sammesteds været leder på udviklingsprojektet Hospitalsklovne i skadestuen.

I februar 2013 vendte jeg tilbage til Skejby sygehus som børnesygeplejerske, nu på afdeling Børn og unge 1.

Jeg er gift og har tre store børn

 

 

Hospitalspædagog Helle Tholstrup

Jeg har arbejdet som socialpædagog på Nærumgård og Djursland fra 1970 til 1990, hvorefter  jeg blev ansat som hospitalspædagog på Århus Kommunehospitals Børneafdeling. Den flyttede i 1996  til Skejby Sygehus, hvor jeg indtil 2010 arbejdede på Børnekræftafdeling A4.

I 2001 var jeg på studierejser i Canada, USA og Rusland  for at undersøge, hvordan man andre steder i verden arbejder med børns MESTRING af sygdom og truende livssituationer. Siden har jeg udviklet og implementeret MESTRINGSKASSER på børnekræftafdeling E. MESTRINGSKASSERNE er et arbejdsredskab til sygeplejerskerne, når de skal forberede et barn på en procedure, barnet skal gennemgå. Det er en kasse med forskellige effekter, der synliggør og forklarer, hvad der skal foregå i forbindelse med eksempelvis CVK kateter til kemobehandling, amputation, sonder og mundhygiejne. I kasserne indgår en MESTRINGSFILM, jeg har optaget med hospitalsklovnen Angus.

Anette Lybech har været min sparringspartner i udviklingen af MESTRINGSKASSERNE.

Jeg har igennem tiden været involveret i børneteatrene Ravnen og Filuren og medvirket i gadeteater og tv-spontanspil og rejst som klovn i Rusland, Kina og Tibet med den berømte klovn Patch Adams.

Jeg er fotograf og har billedvævet med øje  for det skæve, det skøre, det hjertelige og det du ikke lige ser, og har udstillet flere steder i Danmark og på Charlottenborg i København.

Fritz og Helle 1949 (2)

 

Om os to

Vi begyndte vores samarbejde i 1997, hvor vi i fællesskab digtede eventyret “Prins Snarrådig” efter EVENTYRMETODEN til en dreng med leukemi. Det blev igangsættende for nye ideer og udvikling af forskellige MESTRINGS redskaber til børn på Århus Universitetshospital og Skejby Sygehus.

Igennem vores arbejde på forskellige børneafdelinger har vi lært, hvordan man gennem nærværende leg og spil kan komme i kontakt med det raske barn bag det syge barn.

Vi har erfaret, at der næsten altid er en parathed til leg, sjov og læring bag en nok så trist og opgivende adfærd, hvis timingen og det rette redskab er til stede. Og vi har oplevet, at man gennem sådan en interaktion kan hjælpe barnet og barnets nære til at MESTRE den svære livssituation.

Vi ved I dag fra syge børn, hvilken positiv effekt en struktureret leg-læring  aktivitet har, og vi har erfaret, at en sådan aktivitet kan overføres til traumatiserede  børn i naturkatastrofe- og krigszoneområder med samme positive effekt.

Vores samarbejde intensiveredes i 2004, hvor ideen om et spil til traumatiserede børn i flygtningelejre opstod, affødt af tsunami katastrofen i Indonesien og Thailand.

I 2005 kunne vi præsentere den førte prototype af spillet GO ON  for Røde Kors, hvor det straks vandt genklang. Året efter blev det afprøvet det med stor succes på Jelling Asylcenter, og i 2007 sendte Røde Kors os med GO ON til flygtningelejre i Pakistan for at afprøve det dér.

Turen til Pakistan var lærerig på mange planer, bekræftende, oplevelsesrig og  meget berørende.

Året efter sendte Røde Kors os til Cambodja, denne gang for at introducere spillet for Røde Kors delegerede og spille GO ON med lokale børn.

I 2009 oprettede vi virksomheden GO ON GAME.

I dag bliver der spillet GO ON i Pakistan, Georgien, Cambodja, Syrien, Palæstina, Canada og Danmark.

Pakistan 2007 Luna 5image015  GRCS efætter 2 

Vi kender ikke problemer,

Vi kender kun løsninger.

 

Keine problemer 22.2.13(4)